Vores arbejdsområder

EIRM tilbyder bistand til offentlige og private virksomheders håndtering af risici.

EIRM leverer rådgivning, uddannelse og vidensformidling om risikostyring og risikoledelse. Vi har særlige kompetencer inden for:

  • Omsætning af risiko til innovation
  • Ledelsesmæssig sparring i forbindelse med afdækning af risici
  • Kobling mellem samfundsmæssige risici og private virksomheders CSR-arbejde
  • Udvikling af intern og ekstern risikokommunikation
  • Tilrettelæggelse og varetagelse af vidensopbygning
EIRM har ekspertise i at arbejde i rummet mellem virksomheder og samfund, og vi har stor erfaring med at omsætte virksomheders strategiske kompetencer til samfundsansvar. Vi har i mange år udviklet koncepter og konkrete projekter, der forbinder offentlige og private virksomheder i en offensiv håndtering af risici.

EIRM har endvidere erfaring med at skræddersy kursusforløb på risikoområdet, og vi leverer som sekretariat for netværk, foreninger og uddannelsesinstitutioner viden i form af hjemmesider, nyhedsbreve, konferencer og biblioteker.