Medarbejdere
Finn Kjær Jensen
Finn Kjær Jensen er magister i antropologi fra Københavns Universitet. Han varetager den daglige ledelse af EIRM. Finn omsætter teoretiske indsigter til praksis på såvel strategisk som konkret niveau. Finn udvikler koncepter og projekter og arbejder navnlig med risikodreven innovation.
Henrik Klitmøller Rasmussen
Henrik Klitmøller Rasmussen omsætter virksomheders strategiske kompetencer til samfundsansvar. Han udvikler koncepter og projekter, der forbinder offentlige og private virksomheder i en offensiv håndtering af risici. Henrik er bestyrelsesformand i EIRM og cand.scient.pol. fra Århus Universitet.
Jeanne Sneftrup Jensen
Jeanne Sneftrup Jensen er cand.ling.merc. med engelsk og kommunikation fra CBS. Hun varetager den daglige administration af PRIMO Danmark og Danske Risikorådgivere. Herunder foreningernes månedlige nyhedsbreve, hun skriver artikler, opdaterer hjemmesider, varetager pressekontakter og planlægger seminarer. Jeanne er også ansvarlig for den daglige administration af kursusforløbet under The Institute for Risk Management.
Peter Sylow
Peter Sylow var som adm.dir. i KommuneForsikring A/S med til at stifte EIRM og er fortsat partner. Peter deltager i kontakten til eksterne partnere og er aktivt bestyrelsesmedlem. Peter er herudover formand for investerings-rådgivningsfirmaet UCAP Investment Advisors A/S og medlem af bestyrelsen for Capital Information A/S. Peter er uddannet jurist fra Københavns Universitet.
Gemeinschaft
EIRM's søstervirksomhed, Gemeinschaft, står for udvikling og gennemførsel af tryghedsskabende projekter for og sammen med kommuner, politi , boligselskaber, private virksomheder og andre aktører på området. Mød vores kollegaer i Gemeinschaft og læs mere om virksomheden i nedenstående link.