Om os

EIRM arbejder med at omsætte kompliceret viden til brugbar praksis. Vi tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og velfunderet praksis, og vi holder os løbende orienteret om de nyeste forskningsresultater og –metoder, og vi følger internationale udviklinger, trends og den fortløbende innovation på vores arbejdsområder, som vi videreudvikler og tilpasser til vores kunders konkrete ønsker og vilkår.

Vi tager udgangspunkt i et helhedsorienteret og offensivt perspektiv på risikospørgsmål, samtidig med at vi vægter en antropologisk forståelse af både kundernes og slutkundernes verden og problemstillinger. Vi sætter fokus på, hvordan man omsætter strategi til konkret praksis og levet liv på en meningsfuld og værdiskabende måde.

EIRM består af et tværfagligt team af partnere, medarbejdere og associerede parter med bredt sammensatte kompetencer inden for human- og samfundsvidenskab og kommunikation og med mange års erfaring inden for topledelse i private og offentlige virksomheder og med erfaring i at udvikle strategier, koncepter og værktøjer og kommunikere disse. EIRM drives som en netværksvirksomhed, som samarbejder med en række erfarne eksterne konsulenter og forskere. Det gør det altid muligt for os at tilpasse teamet til opgaven.

EIRM blev etableret i 2001.