Den Trygge Kommune

EIRM er sekretariat for Den Trygge Kommune. Vi laver konferencer, analyser, rundbordssamtaler og nyhedsbreve. 

Formålet med Den Trygge Kommune er at udvikle utraditionelle, innovative og enkle løsninger, der skaber tryghed for og sammen med borgerne i de danske boligområder, lokalsamfund og kommuner. Den Trygge Kommune tror på borgernes robusthed, idérigdom og handlekraft. Fokus ligger på tryghedsskabelsen i det helt almindelige hverdagsliv inden for kommunens grænser. Det sociale liv på gader og stræder, på pladser og i parker, omkring skoler, i centre og på stationer, på vejen til og fra hjemmet.

Den Trygge Kommune tilbyder en platform, hvor der udvikles og udveksles viden og ideer, igangsættes undersøgelser og projekter, afholdes seminarer og konferencer og dannes netværk for borgere, kommuner og organisationer, der er interesserede i at tænke tryghed på en ny måde i boligområder, lokalsamfund og kommuner.

Læs mere om Den Trygge Kommune her.

Kontakt Finn Kjær Jensen for yderligere information og, hvis du har ideer til, hvad vi skal lave.