Kommunikation

I EIRM har vi specialiseret os i at opbygge, udvikle og servicere foreninger og initiativer, der arbejder med tryghed, risikostyring og risikoledelse. EIRM har taget initiativ til etableringen af Den Trygge Kommune og PRIMO Danmark.

EIRM er sekretariat for Den Trygge Kommune.

EIRM bidrager med generel sekretariatsbistand, med risikofaglig viden, med projekter og research og med nyhedsformidling.

Derudover har EIRM et samarbejde med The Institute of Risk Management (IRM). IRM er specialiseret i risk managementuddannelser og EIRM stiller et online ’reading room’ til rådighed for IRM's diplomstuderende. Her har de studerende onlineadgang til samtlige tekster, de skal bruge til deres studie.

Kontakt Finn Kjær Jensen for yderligere information.