Rådgivning

EIRM rådgiver private og offentlige virksomheder og organisationer i håndtering af risici inden og uden for virksomhedens organisation.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i virksomhedens strategi og er helhedsorienteret. Der er tale om Enterprise Risk Management baseret på betydelig erfaring med danske og udenlandske virksomheder og på internationalt anerkendte standarder indenfor risikoledelse.

Vi har i vores rådgivning særlig fokus på, at virksomhedens risikoledelse integreres i den forretningsmæssige styring og i de governance processer, som allerede er etableret i organisationen.

Det er vores erfaring, at det i mange virksomheder særligt er vigtigt at styrke tre elementer i den ledelsesmæssige håndtering af risici:

  • Helhedsorienteret afdækning af virksomhedens risikolandskab 
  • Virksomhedens risikokommunikation i forhold til interne og eksterne interessenter 
  • Virksomhedens risikoinnovation 

Gennem grundig og helhedsorienteret afdækning af virksomhedens risikolandskab sikres et solidt fundament for en risikoledelsesproces med et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv.

Virksomhedens evne til at kommunikere med interne og eksterne interessenter om dens risici er af central betydning for etableringen af effektive processer til styring af risici og for, at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser i relation til standarder indenfor corporate governance. EIRM har udviklet de nødvendige kompetencer for at understøtte disse processer.

Gennem brug af en innovativ tilgang til virksomhedens risici sikres det, at de risici virksomheden påtager sig bidrager til at skabe værdi. Det er vores erfaring, at megen traditionel risikohåndtering og risikofinansiering udelader muligheden for at skabe værdi gennem risikoinnovation.

Kontakt Finn Kjær Jensen for yderligere information.