IRM's certifikat- og diplomkursus

EIRM samarbejder med the Institute of Risk Management (IRM) i London om følgende to uddannelser:

IRM's International Certifikate in Risk Management er en generel introduktion til risk management og kræver ingen særlige forkundskaber. Kurset henvender sig til risk managers, der stadig er nye i branchen, revisorer, projektledere, forsikringsfolk, ansatte i sundhedssektoren, sikkerhedsbranchen og retsvæsnet.

IRM's Diploma in Risk Management er en overbygningsuddannelse, der giver et grundigt indblik i forskellige risikostyringsdiscipliner. Formålet med kurset er at give den studerende progressive og praktiske kvalifikationer til at håndtere komplicerede risikostyringsproblemstillinger. Diplomkurset kræver, at man enten har bestået IRM’s certifikatkursus, har en bachelorgrad eller har arbejdet professionelt med risikostyring i minimum tre år.

Begge uddannelser er baseret på fjernundervisning, så de kan tages af studerende i hele verden.

IRM’s kurser tages hvert år af risk managers og ledere fra hele verden.

Kontakt Finn Kjær Jensen for yderligere information.