EIRM’s onlinekursus i risk management

EIRM’s onlinekursus i risk management er en introduktion til enterprise risk management (ERM). Risikoledelse på dansk. Kurset er udviklet til dig, der vil have en introduktion til risikoledelse, og til den organisation, som ønsker at give ledere og medarbejdere en fælles forståelse af ERM og et fælles risikosprog.

Du bliver fortrolig med de væsentligste begreber inden for ERM og får præsenteret relevante praktiske redskaber og strategier til implementering af ERM. Kurset er udarbejdet i overensstemmelse med COSOs principper for enterprise risk management (COSO er Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). COSO er en international anerkendt standard.

Kurset er baseret på selvstudium og selvtest og kan normalt gennemføres på ca. fire uger med en indsats på en til to timer dagligt. Det samlede læsestof er på ca. 80 A4-sider. Efter endt kursus udsteder EIRM et diplom.

Kurset er foreløbig tilgængeligt på dansk, engelsk, fransk, hollandsk og svensk.

Kurset er blevet taget af risk managers, medarbejdere og ledere i offentlige, private og multilaterale organisationer i Danmark, England, Holland, Irland, Malaysia, Sverige, Uganda og USA.

Læs mere om kurset og download en folder her.

Kontakt Finn Kjær Jensen for yderligere information. .

Køb onlinekurset i risk management.