News

Latest news from EIRM. In Danish.

November 2013
Den Trygge Kommune fornyer kontrakt med EIRM
EIRM fortsætter med at varetage sekretariatet i Den Trygge Kommune.

Oktober 2013
Samarbejdet med Danske Risikorådgivere og PRIMO Danmark fortsætter
Foreningerne Danske Risikorådgivere og PRIMO Danmark fortsætter samarbejdet med EIRM.

September 2013
Samarbejde mellem EIRM og Putra Intelek International College
EIRM fortsætter samarbejde med Putra Intelek International College i Malaysia om EIRM's onlinekursus i Risk Management.

September 2013
International Diploma in Risk Management
EIRM har i samarbejde med the Institute of Risk Management i London udviklet et Reading Room, hvor de studerende kan downloade læsemateriale, der skal bruges på uddannelsen International Diploma in Risk Management. Det gør det muligt for studerende over hele verdenen at tage uddannelsen.
Læs mere

Februar 2013
Kommunernes vindmølleplanlægning
EIRM har i samarbejde med Center for Borgerdialog udarbejdet rapporten Kommunernes vindmølleplanlægning - set fra et borger-perspektiv. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at opnå forståelse for hvilke barriere og muligheder, der er på spil i dialogen mellem kommunerne og de lokale borgere og interessenter.
Læs mere

Januar 2013
Gemeincshaft
EIRM har fået en søstervirksomhed: Gemeinschaft, der tilbyder socialt baserede løsninger på risici, usikkerhed og utryghed i forhold til udvikling af byer, lokalsamfund og boligområder.
Læs mere

Januar 2013
Vindmølleundersøgelse
EIRM laver en undersøgelse af borgerinddragelse i vindmølleprocessen sammen med Center for Borgerdialog.

Januar 2013
Kommunernes brug af selvforsikring
EIRM har gennemført en undersøgelse for PRIMO og KOMDIR af kommunernes brug af instrumenter til risikofinansiering. Resultatet heraf præsenteres på et seminar den 13. marts 2013, hvor der sættes fokus på kommunernes værktøjskasse på risikostyringsområdet og de kommende aktuelle udfordringer.
Læs mere

December 2012
Ungdommens Røde Kors
EIRM udvikler risikoledelseskoncept for Ungdommens Røde Kors.

November 2012
Før livet bliver ubærligt - om forebygelse af ensomhed
EIRM, sekretariat for Den Trygge Kommune holder oplæg om tryghedsvandringer på Danske Ældreråds konference den 20. november 2012.
Læs mere

Oktober 2012
Community policing
Den Trygge Kommune, som EIRM er sekretariat for, inviterer til kørende seminar om community policing den 13. november 2012.
Læs mere

Juni 2012
E-learning inden for risk management
Samtænkningssektionen i Hjemmeværnskommandoen har, i deres nyeste nummer af Samtænkning.dk, skrevet en artikel om EIRM's onlinekursus i risk management.
Læs mere

Tryghedsvandringer
EIRM, sekretariat for Den Trygge Kommune, holder oplæg i Socialministeriet om tryghedsvandringer.

Maj 2012
De der arbejder tættest på problemerne, styrer arbejdet
Struer Kommune forbedrer arbejdsmiljøet og sparer samtidig penge. Det har udløst 'Den skandinaviske risikostyringspris 2012'. dknyt 31/5/12.
Læs mere

Maj 2012
Tema om tryghed
Temauddrag om tryghed fra Husrum, Frederiksberg Boligfonds beboermagasin, nr. 11, 2012. Finn Kjær Jensen åbner Husrums tema om tryghed med ’Urmennesket og trygheden’.
Læs mere

Maj 2012
Projekt om Total Cost of Risk i kommunerne
EIRM undersøger i samarbejde med Gjensidige forsikring og Økonomidirektørforeningen udbredelsen af styringsredskabet Total Cost of Risk (TCOR) i danske kommuner. Resultaterne bliver fremlagt på Gjensidiges årskonference den 30. – 31. maj 2012.

April 2012
Nabo-hood - et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer
EIRM laver en publikation om tryghed og utryghed. Om hvordan man kan arbejde med den oplevede tryghed i et område, og hvordan man kan bruge metoden 'tryghedsvandringer i procesen.
Læs mere

April 2012
Pirateri
Fra april 2012 til april 2015 er Finn Kjær Jensen vejleder på ph.d.-projekt om pirateri.
Læs mere

Marts 2012
Tryghedsvandringer
EIRM deltager på Det Kriminalpræventive Råds årskonference med en workshop om Tryghedsvandringer. EIRM demonstrerer, hvorledes man kan arbejde med tryghedsvandringer i praksis.

Marts 2012
Tegn på sikkerhed
EIRM udgiver publikationen Tegn på Sikkerhed. En billedfortælling om sikringstiltag i det offentlige rum i Danmark.
Læs mere

Februar 2012
Risk Management
Finn Kjær Jensen fra EIRM udtaler sig om risk management til Berlingske Media.
Læs mere

Februar 2012
Risikodreven innovation
Henrik Klitmøller Rasmussen fra EIRM skriver om det femte element: Risikodreven innovation, i Berlingske Media.
Læs mere

November 2011
Kommunernes risikofinansiering
Sammen med foreningen PRIMO Danmark arbejder EIRM på at udvikle en standard for, hvordan kommunerne kan håndtere den fremtidige risikofinansiering, herunder sikre, at markedet tilbyder løsninger, der tager højde for kommunernes egenart og den udvikling, som de står overfor. Dette skal ses i lys af den stigning i omfanget af selvforsikring i de danske kommuner, der har fundet sted siden kommunalreformen i 2007.

November 2011
Kursus om risikokommunikation
EIRM holder oplæg på kursus om risikokommunikation afholdt af Kommunikationsforum.
Læs mere

November 2011
Innovationsworkshop
EIRM afholder innovationsworkshop for finansiel virksomhed med henblik på at skabe vækst på det offentlige marked.

August 2011
Strategisk rådgivning
EIRM har ydet strategisk rådgivning og udviklet en kommunikationsplatform for en finansiel virksomhed, der ønsker at udvikle en position inden for den offentlige sektor.